• تماس با لاگین تک: 5314 316 0912
  • ایمیل:info@logintech.ir

نمونه کارها

مراحل انجام پروژه

  • 1- مشاوره و بازدید رایگان
  • 2- طراحی و ارائه راهکار
  • 3- پیاده سازی و راه اندازی
  • 4- پشتیبانی و بروز رسانی

 در ابتدا تیم لاگین تک به عنوان یک مشاور متخصص  با توجه به شرایط و بودجه شما بهترین راهکار های موجود را به شما پیشنهاد میدهد تا شما با دید باز تصمیم بگیرید.

 مرحله بعد بررسی نهایی و بستن قرار داد می باشد.

 در مدت زمان تعیین شده انجام تنظیمات سیستم با توجه به اهداف و برنامه های آن شرکت انجام می شود.

خدمات ارایه شده به مدت یکماه پشتیبانی رایگان از طرف تیم لاگین تک برای شما عزیزان در بر دارد.

در ابتدا تیم ما به عنوان یک مشاور متخصص بدون هزینه نیازهای کسب و کار شما را از زبان شما می شنود و با توجه به شرایط و بودجه شما بهترین راهکار های موجود را به شما پیشنهاد می دهد تا شما با دید باز تصمیم بگیرید.

مرحله بعد بررسی نهایی و بستن قرار داد می باشد که با رضایت طرفین انجام می شود.

بعد از آن در مدت زمان تعیین شده پروژه راه اندازی و پیاده سازی می شود و با آموزش های لازم تحویل داده می شود.

در مرحله آخر پس از تحویل با توجه به نیاز شما و تعداد کارکنان و تجهیزات یک قرارداد تنظیم می شود و پشتیبانی و به روز رسانی سیستم ها به صورت ادواری انجام می شود.

در ابتدا تیم ما به عنوان یک مشاور متخصص بدون هزینه نیازهای کسب و کار شما را از زبان شما می شنود و با توجه به شرایط و بودجه شما بهترین راهکار های موجود را به شما پیشنهاد می دهد تا شما با دید باز تصمیم بگیرید.

مرحله بعد بررسی نهایی و بستن قرار داد می باشد که با رضایت طرفین انجام می شود.

بعد از آن در مدت زمان تعیین شده پروژه راه اندازی و پیاده سازی می شود و با آموزش های لازم تحویل داده می شود.

در مرحله آخر پس از تحویل با توجه به نیاز شما و تعداد کارکنان و تجهیزات یک قرارداد تنظیم می شود و پشتیبانی و به روز رسانی سیستم ها به صورت ادواری انجام می شود.

در ابتدا تیم ما به عنوان یک مشاور متخصص بدون هزینه نیازهای کسب و کار شما را از زبان شما می شنود و با توجه به شرایط و بودجه شما بهترین راهکار های موجود را به شما پیشنهاد می دهد تا شما با دید باز تصمیم بگیرید.

مرحله بعد بررسی نهایی و بستن قرار داد می باشد که با رضایت طرفین انجام می شود.

بعد از آن در مدت زمان تعیین شده پروژه راه اندازی و پیاده سازی می شود و با آموزش های لازم تحویل داده می شود.

در مرحله آخر پس از تحویل با توجه به نیاز شما و تعداد کارکنان و تجهیزات یک قرارداد تنظیم می شود و پشتیبانی و به روز رسانی سیستم ها به صورت ادواری انجام می شود.

آخرین مقالات وبلاگ

خدمات ما:

نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری

پشتیبانی و نگهداری تجهیزات شبکه

مشاوره و ارائه راه کار های امنیتی

پشتیبانی: 09123165314 ایمیل:  info@logintech.ir