راه اندازی اتاق سرور

Data Center

یکی دیگر از خدمات لاگین تک طراحی، اجرا و راه اندازی اتاق سرور است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که کلیه تجهیزات مهم شبکه در این محل نصب و راه اندازی می شود پس رعایت استاندارد های ایمنی در اتاق سرور باید رعایت شود.

این استاندارد ها عبارتند از:

  1. سیستم اطفاء حریق
  2. دوربین مدار بسته
  3. سیستم مانیتورینگ و کنترل تردد
  4. طراحی نقشه

یکی دیگر از اصول مهم، انتخاب فضای مناسب اتاق سرور و جایگذاری مناسب تجهیزات شبکه ای است چون امکان جابه جایی در بیشتر موارد وجود ندارد و زیرساخت شبکه را دچار مشکل میکند. پس طراحی و در نظر گرفتن کلیه احتمالات قدم اول محسوب میشود.

از دیگر مواردی که برای اتاق سرور الزامی ست سرد کردن دمای اتاق است تا جایی که گرمای تولید شده از تجهیزات را مهار کند .

پشتیبانی: 09123165314 ایمیل:  info@logintech.ir